УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

  • Училищен учебен план

                              I клас

                              II клас

                              III клас

                              IV клас

                              V клас

                              VI клас

                              VII клас

  

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

  

 УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА