Учебна 2022/2023 година

Дейност „Подобряване на образователната среда в четири училища и три детски градини“ по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, финансиран по ОП НОИР

Проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян“

 

Учебна 2021/2022 година

Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

I група 

     Модул 1 - Изкуства

     Направление - Танцово изкуство

     Категория - Характерни танци, вкл. и народни танци – групи за танцов фолклор, стилизирани сценични форми на танци на народите, вкл. и български народни танци.

     Възрастова група - V - VII клас

II група

     Модул 1 - Изкуства

     Направление - Театрално изкуство

     Категория - Театрално изкуство, поставяне на сценични задачи

     Възрастова група - I - IV клас

 III група

     Модул 2 - Спорт

     Вид спорт - футбол

     Възрастова група - I - IV клас

IV група

     Модул 2 - Спорт

     Вид спорт - футбол

     Възрастова група - I - IV клас

 

1

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

22.06.2022 г. - Програма за междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех"

Ръководители:

1. Анелия Хаджиева

2. Даниела Хаджиева

3. Албена Малинова

4. Севдалина Кехайова

5. Геновева Атанасова

6. Юлияна Макакова

     - Математика - 6. клас

     - Математика - 7. клас

7. Вилдизда Паликарова

     - БЕЛ - 5. клас

     - БЕЛ - 6. клас

 

 

3

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ https://react.mon.bg/

Ръководител на групи по проекта: Юлияна Макакова

Дейност 3 – обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване през учебната 2021/ 2022 година.

Дейност 4 – обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.) през учебната 2021/ 2022 година.

Дейност 5 - "Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда"

 Ръководители на групи по проекта:

1. Анелия Хаджиева

            1 клас - БЕЛ

            2 клас - Математика

2. Даниела Хаджиева

           2 клас - БЕЛ

           2 клас - Математика

3. Албена Малинова

           3 клас - БЕЛ

           3 клас - Математика

4. Вилдизда Паликарова

          5 клас - БЕЛ

          6 клас - БЕЛ

          7 клас - БЕЛ

5. Юлияна Макакова

          5 клас - Математика

          6 клас - Математика

          7 клас - Математика

 

 

2

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ https://priobshtavane.mon.bg/

 

 Занимания по интереси

 Ръководители:

1. Невена Елева

2. Людмил Ловчалиев

     Млад футболист

     Да спортуваме заедно

3. Елеонора Джикова-Боюклиева

Посещения: 3251