Важни новини

Състав на обществения съвет

  • Павлина Кокаларова - председател
  • Евелина Гърбелова - член
  • Евгения Адамова - член
  • Марияна Трендафилова - член
  • Сийка Кехайова-Чекръкчиева - представител от община Смолян

 

Име, презиме, фамилия

Длъжности

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1

 Лиляна Димитрова Балийска

 Директор

2

 Геновева Тодорова Атанасова 

 Старши учител в начален етап 

3

 Карамфила Димитрова Чакърова

 Старши учител в начален етап 

4

 Албена Наскова Сариева

 Учител в начален етап 

5

 Даниела Здравкова Хаджиева

 Учител в начален етап 

6

 Милка Асенова Чилингирова

 Старши учител в начален етап ЦОУД

7

 Росица Росенова Боранска

 Учител в начален етап ЦОУД

8

 Павлина Сергеева Кокаларова

 Учител в начален етап ЦОУД

9

 Анелия Севдалинова Хаджиева

 Учител в начален етап ЦОУД

10

 Людмил Йорданов Стоянов

 Старши учител по Математика

11

 Миглена Събева Дангулева

 Старши учител по Български език и литература 

12

 Севда Минкова Ловчалиева

 Старши учител по Биология и здравно образование

13

 Людмил Бойков Ловчалиев

 Старши учител по Физическо възпитание и спорт

14

 Елеонора Джикова - Боюклиева

 Старши учител по Английски език, Немски език

15

 Юлияна Миткова Макакова

 Учител - Ръководител на направление "ИКТ"

16

 Стефан Василев Митков

 Старши учител прогимназиален етап ЦОУД

17

 Ненко Юриев Кехайов

 Старши учител прогимназиален етап ЦОУД

18

 Невена Юриева Елева

 Старши ресурсен учител

19

 Севдалина Ясенова Кехайова

 Старши ресурсен учител

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1

 Минка Севилова Бекярова

 Завеждащ АС/Домакин

2

 Десислава Альошева Годева

 Чистач/Хигиенист

3

 Надка Славеева Боюклиева

 Чистач/Хигиенист

4

 Бисер Асенов Рупцов

 Общ работник - огняр

5

 Емил Карамфилов Орелов

 Шофьор

53196727 313053486067473 1887768014992965632 n

Среща с бивши учители

53060156 575881712915085 5881538742107242496 n52991434 2438027736271578 9003960200859746304 n

Тържество на 11.05.2019 г.

20190511 103427DSCN9040DSCN9044DSCN9056DSCN9064

DSCN9081DSCN9099DSCN9103DSCN9105

DSCN9105DSCN9114DSCN9114DSCN9122

DSCN9128DSCN9145

DSCN9164DSCN9289