Важни новини

Име, презиме, фамилия

Длъжности

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1

 Лиляна Димитрова Балийска

 Директор

2

 Геновева Тодорова Атанасова 

 Старши учител в начален етап 

3

 Карамфила Димитрова Чакърова

 Старши учител в начален етап 

4

 Мария Стефанова Георгиева

 Старши учител в начален етап 

5

 Даниела Здравкова Хаджиева

 Учител в начален етап 

6

 Милка Асенова Чилингирова

 Старши учител в начален етап ЦОУД

7

 Албена Наскова Сариева

 Учител в начален етап ЦОУД

8

 Росица Росенова Боранска

 Учител в начален етап ЦОУД

9

 Анелия Севдалинова Хаджиева

 Учител в начален етап ЦОУД

10

 Людмил Йорданов Стоянов

 Старши учител по Математика

11

 Миглена Събева Дангулева

 Старши учител по Български език и литература 

12

 Севда Минкова Ловчалиева

 Старши учител по Биология и здравно образование

13

 Людмил Бойков Ловчалиев

 Старши учител по Физическо възпитание и спорт

14

 Елеонора Джикова - Боюклиева

 Старши учител по Английски език, Немски език

15

 Юлияна Миткова Макакова

 Учител - Ръководител на направление "ИКТ"

16

 Стефан Василев Митков

 Старши учител прогимназиален етап ЦОУД

17

 Ненко Юриев Кехайов

 Старши учител прогимназиален етап ЦОУД

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1

Минка Севилова Бекярова

Завеждащ АС/Домакин

2

Светла Миткова Захариева

 Чистач/Хигиенист

3

Тинка Йорданова Киришева

 Чистач/Хигиенист

4

 Бисер Асенов Рупцов

 Общ работник - огняр

5

 Емил Карамфилов Орелов

 Шофьор