Важни новини

По-добро бъдеще чрез включващо образование             

2017/2018

 2016/2017

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

 

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“