Важни новини

Проект "Образование за утрешния ден"


1. Юлияна Макакова – „В дигиталния свят на технологиите“

2. Даниела Хаджиева - "Дигиталните технологии - ключ към успеха в съвременния свят"

3. Геновева Атанасова – „Дигитални умения за ученици“

Проект "Подкрепа за успех" за учебната 2019/2020 година

Ръководител / Група

1. Албена Сариева

"Научавам звукове и букви" - 1 клас

"Дейности по БЕЛ в пети клас"

2. Милка Чилингирова

"Малък математик в първи клас"
 

3. Карамфила Чакърова

БЕЛ - "Език мой роден"

4. Павлина Кокаларова

"Обичам математика"

"Забавна математика" във втори клас

5. Геновева Атанасова

БЕЛ - "Искам да знам и мога"

Математика - "Математиката и аз"

6. Даниела Хаджиева

"Обучение по БЕЛ - различни подходи, методи и дейности" - I група

"Обучение по БЕЛ - различни подходи, методи и дейности" – II група

7. Росица Боранска

"Математичко" - I група "

„Математичко" - II група

8. Юлияна Макакова

„Математически компетентности в V клас“

„Да успеем по математика в VI клас“

9. Невена Елева

„Знания за Човекът и природата VI клас“

10. Миглена Дангулева

"Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ" - VI клас

11. Людмил Стоянов

"Аз мога да решавам задачи" - VII клас

 

Проект "Занимания по интереси" за учебната 2019/2020 година

1. Невена Юриева Елева

„ФАНТАСТИЧЕН СВЯТ“ за занимания по интереси към НЧ „Проф. Асен Златаров1927” – с. Смилян с ученици от III и IVклас

2. Елеонора Джикова-Боюклиева

Learning English is fun

3. Людмил Ловчалиев

„Да играем баскетбол“ – V-VII клас

„Млад футболист“ – III и IV клас

4. Людмил Стоянов

"Математическо моделиране" - VII клас

Проект "Занимания по интереси" за учебната 2018/2019 година

Карамфила Чакърова – Група „Искам да успея”

Геновева Атанасова – "Театрално студио" с ръководител Илия Годев, към НЧ „проф. д-р Асен Златаров-1927“

Даниела Хаджиева – Група "Пеем и танцуваме"

Мария Георгиева – Група "Математиката-лесна и интересна"

Елеонора Джикова-Боюклиева – Група "FUNNY ENGLISH" ?

Невена Елева – Група „Фолклорно веселие“

Людмил Стоянов – Група „Моделиране на дейности в обучението по математика“

Людмил Ловчалиев – Група "Да играем футбол"

По-добро бъдеще чрез включващо образование             

2017/2018

 2016/2017

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

 

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“