Учебна 2020/2021 година

 

         Проект "Подкрепа за успех"

                                       https://podkrepazauspeh.mon.bg/

logo pokrepa za uspeh

Ръководител / Група

1. Даниела Хаджиева

"Български език и литература - 1 клас"

"Математика - 1 клас"

2. Албена Малинова

"Български език и литература - 2 клас" - II група

"Математика - 2 клас" - II група

"Български език и литература - 6 клас"

3. Севдалина Кехайова

"Български език и литература - 2 клас" - I група

"Математика - 2 клас" - I група

4. Росица Боранска

"Математика - 3 клас" - I група

"Математика - 3 клас" - II група

5. Павлина Кокаларова

"Български език и литература - 3 клас"

6. Геновева Атанасова

"Български език и литература - 4 клас"

"Математика - 4 клас" 

7. Вилдизда Паликарова

"Български език и литература - 5 клас"

"Български език и литература - 7 клас" - I група

"Български език и литература - 7 клас" - II група

8. Юлияна Макакова

"Математика - 5 клас"

"Математика - 6 клас" 

9. Невена Елева

"Човекът и природата - 5 клас"

"Химия и опазване на околната среда - 7 клас"

10. Севда Ловчалиева

"Биология и здравно образование - 7 клас"

11.  Людмил Стоянов

"Математика - 7 клас" - I група

"Математика - 7 клас" - II група

           Занимания по интереси, финансирани от Държавния бюджет 

1.  Елеонора Джикова-Боюклиева

 "We learn and have a lot of fun"

2.  Невена Елева

"Ритми и танци"

3.  Людмил Ловчалиев

"Обичам да играя футбол"

"Магията на футбола"

          Национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee