Проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“

VIII ОБЛАСТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „СТОЯН ПОПРАТИЛОВ“

 Програма за 11 май 2022 г. - Отбелязване на Патронния празник на училището

Заявление от родител за отсъствия на ученици до 3 дни

Заявление от родител за отсъствия на ученици до 7 дни

Заявление за отсъствие от занимание по интереси

 

График за консултиране на ученици през II срок на учебната 2020/2021 г.

График за класни и контролни работи през II срок на учебната 2020/2021 г.

 

Информация за ученици и родители!

Министерство на образованиeто и науката 

Регионално управление на образованието 

Безопасен интернет 

Правила за работа в компютърна мрежа

 

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователната институция

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации