Учебна 2019/2020 година

 

     Проект "Подкрепа за успех"

                                       https://podkrepazauspeh.mon.bg/

logo pokrepa za uspeh

Ръководител / Група

1. Албена Сариева

"Научавам звукове и букви" - 1 клас

"Дейности по БЕЛ в пети клас"

2. Милка Чилингирова

3. Карамфила Чакърова

БЕЛ - "Език мой роден"

4. Павлина Кокаларова

"Обичам математика"

"Забавна математика" във втори клас

5. Геновева Атанасова

БЕЛ - "Искам да знам и мога"

Математика - "Математиката и аз"

6. Даниела Хаджиева

"Обучение по БЕЛ - различни подходи, методи и дейности" - група

"Обучение по БЕЛ - различни подходи, методи и дейности" – II група

7. Росица Боранска

"Математичко" - I група "

„Математичко" - II група

8. Юлияна Макакова

„Математически компетентности в клас“

„Да успеем по математика в VI клас“

9. Невена Елева

„Знания за Човекът и природата VI клас“

10. Миглена Дангулева

"Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ" - VI клас

11. Людмил Стоянов

"Аз мога да решавам задачи" - VII клас

12. Севда Ловчалиева

"В света на химията"

=============================================================================================                                                                                                                                        Проект "Образование за утрешния ден" 

                                                                                     https://oud.mon.bg/

logo OUD1

Клуб „Дигитални умения на учениците“ - ръководител - Геновева Атанасова     

Клуб „В дигиталния свят на технологиите“ - ръководител - Юлияна Макакова

Клуб „Информационните технологии – ключ към успеха в съвременния свят“ -

ръководител - Даниела Хаджиева

===================================================================================================

Занимания по интереси, финансирани от държавния бюджет

                       Група "Learning English is fun" - ръководител Елеонора Боюклиева

                  Група "Фантастичен свят" - ръководител Невена Юриева Елева

===================================================================================================

Проект "Създаване на интерактивни кабинети по природни науки и чуждоезиково обучение"

===================================================================================================

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

ИКТ Хардуерно оборудване – интерактивен дисплей

ИКТ Средства за електронен дневник

- ИКТ Средства за интернет свързаност