- Обществен съвет 2023 година - Заповед № 368 / 30.01.2023 г.

- Обществен съвет 2019 година

- Обществен съвет 2016 година

 

Учебна 2020/2021 година

  • Поименен състав на членовете на Обществения съвет
  • Протоколи от заседания

Учебна 2019/2020 година 

Учебна 2018/2019 година

  • Поименен състав на членовете на Обществения съвет
  • Протоколи от заседания

Учебна 2017/2018 година

  • Поименен състав на членовете на Обществения съвет
  • Протоколи от заседания

Протокол №2/2018

Протокол №1/2018

Учебна 2016/2017 година

  • Поименен състав на членовете на Обществения съвет
  • Протоколи от заседания

Протокол №4/2017

Протокол №3/2017

Протокол №2/2017

Протокол №1/2017

Посещения: 1535