Важни новини

Име, презиме, фамилия

Длъжности

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1

 Лиляна Димитрова Балийска

 Директор

2

 Геновева Тодорова Атанасова 

 Старши учител в начален етап 

3

 Карамфила Димитрова Чакърова

 Старши учител в начален етап 

4

 Албена Наскова Сариева

 Учител в начален етап 

5

 Даниела Здравкова Хаджиева

 Учител в начален етап 

6

 Милка Асенова Чилингирова

 Старши учител в начален етап ЦОУД

7

 Росица Росенова Боранска

 Учител в начален етап ЦОУД

8

 Павлина Сергеева Кокаларова

 Учител в начален етап ЦОУД

9

 Анелия Севдалинова Хаджиева

 Учител в начален етап ЦОУД

10

 Людмил Йорданов Стоянов

 Старши учител по Математика

11

 Миглена Събева Дангулева

 Старши учител по Български език и литература 

12

 Севда Минкова Ловчалиева

 Старши учител по Биология и здравно образование

13

 Людмил Бойков Ловчалиев

 Старши учител по Физическо възпитание и спорт

14

 Елеонора Джикова - Боюклиева

 Старши учител по Английски език, Немски език

15

 Юлияна Миткова Макакова

 Учител - Ръководител на направление "ИКТ"

16

 Стефан Василев Митков

 Старши учител прогимназиален етап ЦОУД

17

 Ненко Юриев Кехайов

 Старши учител прогимназиален етап ЦОУД

18

 Невена Юриева Елева

 Старши ресурсен учител

19

 Севдалина Ясенова Кехайова

 Старши ресурсен учител

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1

 Минка Севилова Бекярова

 Завеждащ АС/Домакин

2

 Десислава Альошева Годева

 Чистач/Хигиенист

3

 Надка Славеева Боюклиева

 Чистач/Хигиенист

4

 Бисер Асенов Рупцов

 Общ работник - огняр

5

 Емил Карамфилов Орелов

 Шофьор

Посещения: 1604