Важни новини

Уважаеми ученици и родители!

Електронният ни дневник е официалната платформа, чрез която ще се провежда дистанционното обучение в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - село Смилян през следващите седмици до завръщането ни на училище.

Учителите ще даваме конкретни напътствия и задачи на учениците, но уважаеми родители, моля за Вашето съдействие по отношение контрола и организацията на съдържателна работа на децата Ви - да изпълняват нашите указания и изисквания, да се занимават качествено в тази форма на неприсъствено обучение.

 

 

Посещения: 298