График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети за I срок на учебната 2020/2021 година

Протокол №45-28 от 25.09.2020 г. за оценка на седмичното учебно разписание

Дневен и седмичен режим за I учебен срок през учебната 2020/2021 г. 

Посещения: 94