Важни новини

Проект "Образование за утрешния ден"


1. Юлияна Макакова – „В дигиталния свят на технологиите“

2. Даниела Хаджиева - "Дигиталните технологии - ключ към успеха в съвременния свят"

3. Геновева Атанасова – „Дигитални умения за ученици“

Посещения: 64