Важни новини

Проект "Занимания по интереси" за учебната 2019/2020 година

1. Невена Юриева Елева

„ФАНТАСТИЧЕН СВЯТ“ за занимания по интереси към НЧ „Проф. Асен Златаров1927” – с. Смилян с ученици от III и IVклас

2. Елеонора Джикова-Боюклиева

Learning English is fun

3. Людмил Ловчалиев

„Да играем баскетбол“ – V-VII клас

„Млад футболист“ – III и IV клас

4. Людмил Стоянов

"Математическо моделиране" - VII клас

Проект "Занимания по интереси" за учебната 2018/2019 година

Карамфила Чакърова – Група „Искам да успея”

Геновева Атанасова – "Театрално студио" с ръководител Илия Годев, към НЧ „проф. д-р Асен Златаров-1927“

Даниела Хаджиева – Група "Пеем и танцуваме"

Мария Георгиева – Група "Математиката-лесна и интересна"

Елеонора Джикова-Боюклиева – Група "FUNNY ENGLISH" ?

Невена Елева – Група „Фолклорно веселие“

Людмил Стоянов – Група „Моделиране на дейности в обучението по математика“

Людмил Ловчалиев – Група "Да играем футбол"

Посещения: 90