Важни новини

Проект "Подкрепа за успех" за учебната 2019/2020 година

Ръководител / Група

1. Албена Сариева

"Научавам звукове и букви" - 1 клас

"Дейности по БЕЛ в пети клас"

2. Милка Чилингирова

"Малък математик в първи клас"
 

3. Карамфила Чакърова

БЕЛ - "Език мой роден"

4. Павлина Кокаларова

"Обичам математика"

"Забавна математика" във втори клас

5. Геновева Атанасова

БЕЛ - "Искам да знам и мога"

Математика - "Математиката и аз"

6. Даниела Хаджиева

"Обучение по БЕЛ - различни подходи, методи и дейности" - I група

"Обучение по БЕЛ - различни подходи, методи и дейности" – II група

7. Росица Боранска

"Математичко" - I група "

„Математичко" - II група

8. Юлияна Макакова

„Математически компетентности в V клас“

„Да успеем по математика в VI клас“

9. Невена Елева

„Знания за Човекът и природата VI клас“

10. Миглена Дангулева

"Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ" - VI клас

11. Людмил Стоянов

"Аз мога да решавам задачи" - VII клас

 

Посещения: 72