Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователната институция

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Посещения: 547