Важни новини

Бюджет 2020 година

Отчет бюджет 2020 г. - Дейности 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г.

Отчет бюджет - Проект "Образование за утрешния ден" - 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Отчет бюджет - Проект "Подкрепа за успех" - 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Отчет бюджет 2020 г. - Дейности 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Отчет бюджет 2020 г. - първо тримесечие 

Приходи  Разходи  Натурални  Функции

Отчет бюджет - Проект "Подкрепа за успех" - 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

Отчет бюджет - Проект "Образование за утрешния ден" - 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

Бюджет 2019 година

Отчет бюджет 2019 г. - Дейности 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

Отчет бюджет 2019 г. - Дейности 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

Отчет бюджет 2019 г. - Дейности 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г.

Отчет бюджет 2019 г. - Дейности 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Бюджет 2018 година

Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Дейности 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Дейности 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Дейности 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Дейности 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Проекти 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Проекти 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Проекти 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Проекти 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

 Бюджет 2017 година

Отчет бюджет първо тримесечие 2017 година

Отчет бюджет второ тримесечие 2017 година

Отчет бюджет трето тримесечие 2017 година

Отчет по проектите към 31.12.2017 година

 Отчет по бюджета 2017 година

Касов отчет за 2017 година

Посещения: 1175