НАСОКИ ЗА РАБОТА В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – СЕЛО СМИЛЯН 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Наръчник за родители разработен от Асоциация „Родители“ 

Брошура с препоръки за безопасна работа в интернет

Правила и мерки за работа в условия на COVID-19

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

Наръчник на пациента при настинка и грип

Посещения: 361